Sølvbestikk, Drage

Bestikket er tegnet i 1912 med inspirasjon fra dragestilen. Dragestilen er en arkitektonisk stil som oppstod i Norge på slutten av 1800-tallet. Dragestilen var resultatet av de første beviste bestrebelsene på å skape en nasjonal norsk trearkitektur. Inspirasjonen kom særlig fra stavkirker og deres ornamentikk. Bestikket er designet i 1912.

 

Beskrivelse

Kategori:

Hovedmateriale: Sølv

Varemerke: Th. Marthinsen